«Ви пізнаєте їх по їхніх плодах» (МТ. 7, 16) – ці біблійні рядки були основним життєвим кредом засновника і першого ректора Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, академіка 7-ми Академій, доктора юридичних наук, професора, доктора права, доктора філософії, доктора канонічного права, Відмінника освіти України, адвоката, Митрофорного протопресвітера, отця І. М. Луцького.

Іван Михайлович Луцький народився 07 березня 1949 р. на Івано-Франківщині. Закінчив Санкт-Петербурзьку духовну академію. 25 липня 1974 р. був рукоположений у сан священика. Душпастирську працю з 1975 по 1985 рр. провадив на теренах Тлумаччини та у м. Тлумач. У 1985 р. переведений парохом церкви святого Йосифа Обручника в м. Івано-Франківськ. Одночасно, в 1985 році був призначений деканом Тисменицького деканату, де своєю душпастирською працею першим перевів деканат, який очолював, у лоно Греко-Католицької Церкви. У часи легалізації УГКЦ на прохання парафіян с. Угорники розпочав і провадив будівництво нового парафіяльного храму, оскільки старий храм був зруйнований пожежею.

За ревне служіння на пастирській ниві був обраний обласним радником Єпархіального управління, нагороджений найвищою церковною нагородою − Митрою, а єпископом Софроном Мудрим ЧСВВ – другим Хрестом з Прикрасами.

Успішно працюючи на духовній ниві, він також прагнув до здобуття світської освіти, тому в 1996 р. закінчив Український Вільний Університет у м. Мюнхен, здобувши ступінь доктора філософії (тема дисертації «Створення Станіславської єпархії Української Греко-Католицької Церкви»).

Згодом успішно закінчив Харківську юридичну академію імені Ярослава Мудрого і Міжнародний науково-технічний університет у м. Київ. Обравши філософію права сферою своїх наукових інтересів, І. М. Луцький у 2005 р. успішно захистив кандидатську («Справедливість як філософсько-правова засада українського державотворення»), а у 2011 р. – докторську («Християнське вчення як світоглядне джерело української держави і права») дисертації. У 2008 році Івану Михайловичу Луцькому було присвоєно вчене звання доцента, а в 2011 році – вчене звання професора. Обирався депутатом обласної ради І та V демократичних скликань, був також депутатом Угорницької сільської ради.

Його вагомі здобутки у сфері науки та на пасторській ниві були підтверджені численними церковними та державними нагородами, а саме: «Орденом Володимира Великого», знаком МОН України «Відмінник освіти України», медаллю «За заслуги в освіті», орденом «За розвиток освіти та науки».

За розбудову та становлення освіти в Україні в 2003 р. він був нагороджений Українським фондом науково-економічного та юридичного співробітництва Знаком Пошани «За сумлінну службу на вірність Україні» II ступеня. У червні 2009 року нагороджений відзнакою Івано-Франківської обласної державної адміністрації медаллю «За заслуги перед Прикарпаттям» ІІІ ступеня, а також багатьма іншими подяками і грамотами.

У 2004 р. Українською Академією Наук був відзначений золотою медаллю Платона «Через терни до зірок», у 2006 р. – «Золотою зіркою з діамантами» за вагомий внесок у розвиток освіти та творчі здобутки в розбудові Української держави, а у 2012 р. Міжнародною академією козацтва нагороджений найвищою нагородою – «Золота зірка героя».

І. М. Луцький був також академіком Української Академії Наук, Академії оригінальних ідей, почесним академіком Академії Наук Вищої школи України, академіком Академії Архітектури, Міжнародної Кадрової Академії, академіком Міжнародної Академії Козацтва, академіком Міжнародної Академії наук педагогічної освіти.

Він був автором понад 160 наукових публікацій: монографій, підручників, навчальних та навчально-методичних посібників, наукових статей. Брав активну участь у численних Всеукраїнських і Міжнародних науково-практичних конференціях, круглих столах.

У 1997 р. Іван Михайлович Луцький заснував Приватний вищий навчальний заклад Івано-Франківський інститут права, економіки та будівництва, який у 2007 р. був перейменований в Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького (з травня 2017 − Університет Короля Данила).

За активну роботу з підвищення якості сучасної освіти Інститут було нагороджено дипломом проведеного у 2002 році рейтингового конкурсу вищих навчальних закладів України, а ім’я його засновника і першого ректора внесено до реєстрів книг «500 впливових особистостей України» та «Золоті імена».

Інститут, а згодом – Університет, було також відзначено дипломами лауреата рейтингу вищих навчальних закладів України «Софія Київська – 2005, 2007, 2008 рр.» у номінації вищих навчальних закладів України за вагомий внесок у розвиток національної системи вищої освіти.

На сьогоднішній день Університет Короля Данила, завдяки зусиллям першого ректора університету І. М. Луцького та його наступників, динамічно розвивається, готуючи фахівців у галузі юриспруденції, економіки, архітектури, будівництва, дизайну, ІТ-технологій, журналістики (за спеціалізацією «Реклама і зв’язки з громадськістю»), філології (за спеціалізацією «Англійська мова»), богослов’я за освітніми ступенями «бакалавр», «магістр» та освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст», «спеціаліст».

Навчально-виховний процес в Університеті забезпечують понад 150 провідних науковців, серед яких 15 докторів наук. За двадцять років діяльності Університет Короля Данила закінчили понад 20 тис. студентів.

Серед найвагоміших досягнень Університету останніх років слід, передусім, відзначити відкриття аспірантури за спеціальностями: 051 «Економіка», 081 «Право», 191 «Архітектура та містобудування» і спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями: 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» та 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»; покращення матеріально-технічної бази; відкриття нових спеціальностей і кафедр; створення умов для поглибленого вивчення іноземної мови студентами Університету та Коледжу, пов’язаних зі збільшенням утричі кількості аудиторних годин, відведених для іноземної мови; запровадження у навчальному процесі сучасних інформаційних технологій.

Окрім того, в Університеті започатковано ідею відкритих зустрічей з успішними людьми. Це – унікальна можливість для студентів навчитися визначати правильні пріоритети в житті, дізнатися секрети успіху, наполегливо працювати над собою, ставити цілі та досягати їх.

Керівництво Університету дбає не тільки про навчально-технічну базу, але й про студентське дозвілля студентів (подорожі та цікаві екскурсії, спортивні змагання, участь у благодійних заходах тощо).

Важливим для розвитку Університету є також міжвузівська і міжнародна наукова співпраця та визнання. Традиційними вже стали наступні наукові заходи: Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку проектної діяльності: теорія, практика, інновації», Всеукраїнська науково-практична конференції «Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти», Міжвузівська науково-практична конференція «Сучасний стан розвитку економіки, управління та рекламної діяльності України», Всеукраїнський студентський науковий симпозіум «Співдружність наук: архітектура, економіка, право», Всеукраїнський науково-практичний семінар «Теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального права і процесу, Звітна викладацька та студентська науково-практична конференція «Наука та освіта ХХІ століття», Всеукраїнська конференція з архітектури, дизайну та будівництва, Міжнародна конференція ІТ-фахівців − ІТ-Rally, Всеукраїнська конференція фахівців з реклами та зв’язків з громадськістю − PR-Rally та ще багато цікавих і змістовних наукових заходів.

У складі Університету функціонують Коледж, Науково-дослідний інститут, видаються фахові наукові видання з юридичних наук, Всеукраїнська газета науково-популярного спрямування.

Високий рівень навчально-виховного процесу, формування високопрофесійного кадрового складу, розширення науково-дослідної та матеріально-технічної бази університету – усе це робить Університет привабливим для потенційних абітурієнтів.

Випускники Університету одержують дипломи державного зразка, які є конкурентоспроможними. Відрадним є те, що переважна більшість випускників забезпечена роботою в різних галузях права, економіки, архітектури та будівництва. Це свідчить про якісний рівень підготовки, відповідність отриманих знань світовим стандартам та вимогам, а також здатність використовувати свої знання на практиці в сучасних умовах розвитку правової держави в Україні.

Міжнародне співробітництво Університету сконцентроване на розвиток взаємовигідних зв’язків із провідними університетами Польщі, Австрії, Німеччини, Грузії та інших європейських країн.

Запровадження передових європейських стандартів освіти, вручення додатків до Дипломів європейського зразка також сприяють конкурентоспроможності випускників Університету Короля Данила.

Із кожним роком Університет зростає, завойовує все нові і нові висоти. Зміцнюється матеріально-технічна база, розвивається ефективна система фінансового забезпечення діяльності Університету, підвищується науковий потенціал професорсько-викладацького складу, авторитет і визнання серед наукових і освітянських кіл Прикарпаття.

Постійне прагнення до високих стандартів якості освіти у поєднанні з глибокою духовною атмосферою, що панує в стінах навчального закладу, високою моральною культурою науково-педагогічного колективу, створеною завдяки старанням першого ректора Університету, священика І. М. Луцького та успішно розвиненою його наступниками, дають всі підстави вважати, що Університет Короля Данила і в майбутньому буде всебічно підтверджувати свою конкурентоспроможність на освітньому ринку України та за її межами.