Університет Короля Данила – один з небагатьох вузів України, який постійно вдосконалюється та прямує до класичного вищого навчального закладу європейського взірця.

Навчально-виховний процес в університеті забезпечують понад 200 провідних науковців, серед яких більше 10 докторів наук.
ВНЗ має потужну науково-дослідну та матеріально-технічну бази. Результати наукових досліджень та творчі здобутки професорсько-викладацького складу знаходять своє відображення у наукових фахових виданнях університету – часописі «Університетські наукові записки» та «Науково-інформаційному віснику Університету Короля Данила», а також в газеті «Логос».

Основні принципи роботи університету спрямовані на: відповідність стандартам вищих закладів освіти європейського рівня; високий професіоналізм професорсько-викладацького складу та належний рівень навчально-виховного процесу; посилене вивчення іноземної мови студентами всіх напрямів підготовки; постійне зміцнення матеріально-технічної бази; динамічний розвиток ІТ технологій; систематичне відкриття нових спеціальностей, відповідно до вимог сучасного українського та європейського суспільства; сприяння участі студентів у грантових проектах та отримання ними іменних стипендій; пряме залучення практикуючих фахівців за кваліфікацією, з якої здійснюється підготовка студентів, до навчального процесу; міжнародне співробітництво університету з провідними навчальними закладами Європи; сприяння конкурентоспроможності випускників ВНЗ не лише на Прикарпатті, а й в Україні загалом та за її межами.

До структури Університету Короля Данила входять:
юридичний факультет;
факультет архітектури, будівництва та дизайну;
факультет управління та бізнес-аналітики;
факультет інформаційних технологій;
гуманітарний факультет;
Коледж університету;
Фінансово-комерційний коледж імені С.Граната університету;
Науково-дослідний інститут.
Навчання фахівців здійснюється за наступними спеціальностями:
- право;
- архітектура та містобудування;
- будівництво та цивільна інженерія;
- дизайн;
- філологія (англійська мова);
- облік та бізнес-аналітика;
- фінансовий менеджмент;
- бізнес та приватне підприємництво;
- журналістика (за освітньо-професійною програмою «реклама та зв’язки з громадськістю»);
- маркетинг;
- музичне мистецтво;
- інженерія програмного забезпечення;
- комп’ютерна інженерія;
- богослов’я;
- туризм;
- готельно-ресторанна справа.

По більшості з перерахованих спеціальностей можна здобути освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» в коледжах університету.

За період діяльності Університет Короля Данила та коледжі університету закінчили понад 20 тис. студентів.
Випускники отримують дипломи державного зразка за освітньо-кваліфікаційними рівнями: «Молодший спеціаліст», «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр».

Навчальний процес пристосовується до вимог сучасного ринку праці для забезпечення розвитку інноваційного мислення в молоді та майбутнього працевлаштування. Студенти залучаються до громадської, наукової та культурно-освітньої роботи. Це не лише сприяє поглибленню знань із дисциплін, що вивчаються, а й формує в майбутніх фахівців складову їх професійної компетентності, оскільки розвиває такі особистісні якості як самостійність, організованість, творчість, прагнення до самоосвіти, чітка громадянська позиція тощо.

Переваги університету:
• навчальний процес адаптований до вимог сучасного ринку праці;
• нове приміщення університету та просторі навчальні аудиторії;
• сучасне мультимедійне обладнання, звукова та комп’ютерна техніка;
• гнучка система оплати навчання, можливість розтермінування оплати;
• зручне розташування університету в центрі міста;
• постійно проводяться наукові конференції, виховні та розважальні заходи для студентів;
• новий спортзал, їдальня та кафе;
• молоді креативні викладачі й викладачі-практики;
• співпраця з роботодавцями стосовно стажування та подальшого працевлаштування випускників університету.


Адреса приймальної комісії:
м. Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 35
тел. +38 (0342)71-56-80, 068 755 75 75, 099 755 75 75.